تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات

مشکل کاهش سرعت بیلد در یکی از کد ها
(1 مشاهده) (1) مهمان
 • صفحه:
 • 1

موضوع: مشکل کاهش سرعت بیلد در یکی از کد ها

مشکل کاهش سرعت بیلد در یکی از کد ها 4 ماه, 2 هفته پیش #138669

 • amirsafari
 • آفلاین
 • كاربر فعال
 • ارسال: 688
 • دریافت تشكر: 522
 • 
سلام
تو یونیتی کد دور موتور ماشین رو دادم
تو یونیتی حدود 3 برابر سریعتر از داخل بیلد انجام میشه دلیلش رو کسی میدونه ؟

پاسخ: مشکل کاهش سرعت بیلد در یکی از کد ها 4 ماه, 2 هفته پیش #138673

 • 0M1D
 • آفلاین
 • کاربر همیشگی سایت
 • ارسال: 184
 • دریافت تشكر: 115
amirsafari نوشته:
سلام
تو یونیتی کد دور موتور ماشین رو دادم
تو یونیتی حدود 3 برابر سریعتر از داخل بیلد انجام میشه دلیلش رو کسی میدونه ؟


فکر میکنم مشکل یکی از این ها باشه نحوه استفاده از دو تابع Update و FixedUpdate و همچنین Time.timeScale و Time.deltaTime و در اخر تعداد فریم بر ثانیه باشه که همشون باهم در ارتباطن
كاربران زیر تشكر كردند: javadkaka

پاسخ: مشکل کاهش سرعت بیلد در یکی از کد ها 4 ماه, 2 هفته پیش #138684

 • amirsafari
 • آفلاین
 • كاربر فعال
 • ارسال: 688
 • دریافت تشكر: 522
0M1D نوشته:
amirsafari نوشته:
سلام
تو یونیتی کد دور موتور ماشین رو دادم
تو یونیتی حدود 3 برابر سریعتر از داخل بیلد انجام میشه دلیلش رو کسی میدونه ؟


فکر میکنم مشکل یکی از این ها باشه نحوه استفاده از دو تابع Update و FixedUpdate و همچنین Time.timeScale و Time.deltaTime و در اخر تعداد فریم بر ثانیه باشه که همشون باهم در ارتباطن


using System.Collections;
using System.Collections.Generic;
using UnityEngine;


public enum DriveType
{
  Front_Drive,Rear_Drive,Both_Drive
}
public class Car_Physics : MonoBehaviour
{
  [Header("Car Setup")]
  [Space(3)]
  public WheelCollider[] Wheel_Colliders;
  public Transform[] Wheel_Transfroms;
  public Vector3 Center_Of_mass;
  public DriveType Drive_Type;
  [Header("Engine Setup")]
  [Space(3)]
  public float Max_Engine_Power = 1000f;
  public float Min_Engine_Power = 2000f ;
  public float Max_Power_RPM = 4500f;
  [Header("Sound Setup")]
  [Space(3)]
  public float Min_Pitch;
  public float Max_Pitch;
  public AudioSource Car_Idle;
  public AudioSource Car_Gas;
  [Header("Engine RPM Setup")]
  [Space(3)]
  public float Max_RPM;
  public float Min_RPM;
  public float Min_CutOff_RPM;
  public GameObject RPM_UI_Neddle;
  public GameObject[] RPM_UI_Neddle_Colors;
  public float Max_Needle_Rotation;
  public float Min_Needle_Rotation;
  public float Min_Launch_RPM;
  public float Max_Launch_RPM;
  public float Engine_Stopper_Speed;
  public float Engine_Torque_Speed;
  [HideInInspector]public float Engine_Input;
  [HideInInspector] public float Steer_Input;
  [HideInInspector] public float CurrentRPM;
  float Current_Engine_Power;
  [Header("Private")]
  [Space(3)]
  int Current_Gear;
  static float t = 0.0f;
  bool CutOffed;
  void Start()
  {
    transform.GetComponent<Rigidbody>().centerOfMass = Center_Of_mass;
    Current_Gear = 0;
    CurrentRPM = 1000f;
  }
  void Update()
  {
    Input_System();
    Wheel_Align();
    Set_Needle_Rotation();
    if (Current_Gear == 0)
    {
      RPM_N();
    }
    Engine();
  }
  void RPM_N()
  {
    if(Current_Gear ==0)
    {
      if(Engine_Input > 0 )
      {
        if (CurrentRPM < Max_RPM - 10 && !CutOffed)
        {
          CurrentRPM += (CurrentRPM / Engine_Torque_Speed);
        }
        else
        {
          CutOffed = true;
          if(CutOffed && CurrentRPM >= Min_CutOff_RPM)
          {
            CurrentRPM -= (CurrentRPM / Engine_Stopper_Speed);
          }
          else
          {
            CutOffed = false;
          }
        }
      }
      else
      {
        if(CurrentRPM> Min_RPM + 50 ) { 
        CurrentRPM -= (CurrentRPM / Engine_Stopper_Speed);
        }
        else
        {
          Mathf.LerpAngle(CurrentRPM, Min_RPM, t);
        }
      }
      float Multiplier = (CurrentRPM - Min_RPM) / (Max_RPM - Min_RPM);
      if (Engine_Input > 0 || !CutOffed)
      {
        Car_Idle.volume = (1 - (Multiplier))/2;
        Car_Gas.volume = Multiplier;
        Car_Idle.pitch = Multiplier * (Max_Pitch - Min_Pitch) + Min_Pitch;
        Car_Gas.pitch = Multiplier * (Max_Pitch - Min_Pitch) + Min_Pitch;
      }
      else
      {
        Car_Idle.volume = (1 - (Multiplier))/2;
        Car_Gas.volume = Multiplier;
        Car_Idle.pitch = Multiplier * (Max_Pitch - Min_Pitch) + Min_Pitch;
        Car_Gas.pitch = Multiplier * (Max_Pitch - Min_Pitch) + Min_Pitch;
      }
    }
    if (Min_Launch_RPM < CurrentRPM &&CurrentRPM< Max_Launch_RPM)
    {
      RPM_UI_Neddle_Colors[0].SetActive(false);
      RPM_UI_Neddle_Colors[1].SetActive(true);
    }
    else
    {
      RPM_UI_Neddle_Colors[1].SetActive(false);
      RPM_UI_Neddle_Colors[0].SetActive(true);
    }
    
 }
  
  void Wheel_Align()
  {
    for (int a=0;a< Wheel_Colliders.Length; a++)
    {
      Quaternion quat;
      Vector3 position;
      Wheel_Colliders[a].GetWorldPose(out position, out quat);
      Wheel_Transfroms[a].transform.position = position;
      Wheel_Transfroms[a].transform.rotation = quat;
    }
  }
  void Input_System()
  {
    Engine_Input = Input.GetAxis("Vertical");
    Steer_Input = Input.GetAxis("Horizontal");
  }
  void Set_Needle_Rotation()
  {
    float Multiplier = ((CurrentRPM - Min_RPM) / (Max_RPM - Min_RPM));
    RPM_UI_Neddle.transform.localEulerAngles = new Vector3(0, 180, ((Multiplier*(Max_Needle_Rotation-Min_Needle_Rotation)))+Min_Needle_Rotation);
  }
  public void put_In_Gear()
  {
    Current_Gear = 1;
  }
  void Engine()
  {
    if(Current_Gear > 0 && CurrentRPM > Max_Power_RPM) 
    {
      Current_Engine_Power = (1 - ((Max_Power_RPM - CurrentRPM) / (Max_Power_RPM))) * (Max_Engine_Power - Min_Engine_Power) + Min_Engine_Power;
    }
    if(Current_Gear>0 && CurrentRPM < Max_Power_RPM)
    {
      Current_Engine_Power = ((CurrentRPM - Min_RPM) / (Max_Power_RPM - Min_RPM)) * (Max_Engine_Power - Min_Engine_Power) + Min_Engine_Power;
    }
    if (Current_Gear > 0)
    {
      if (Drive_Type == DriveType.Front_Drive)
      {
        Wheel_Colliders[0].motorTorque = -(Engine_Input) * Current_Engine_Power;
        Wheel_Colliders[1].motorTorque = -(Engine_Input) * Current_Engine_Power;
      }
      if (Drive_Type == DriveType.Rear_Drive)
      {
        Wheel_Colliders[2].motorTorque = -(Engine_Input) * Current_Engine_Power;
        Wheel_Colliders[3].motorTorque = -(Engine_Input) * Current_Engine_Power;
      }
      if (Drive_Type == DriveType.Both_Drive)
      {
        Wheel_Colliders[0].motorTorque = -(Engine_Input) * Current_Engine_Power;
        Wheel_Colliders[1].motorTorque = -(Engine_Input) * Current_Engine_Power;
        Wheel_Colliders[2].motorTorque = -(Engine_Input) * Current_Engine_Power;
        Wheel_Colliders[3].motorTorque = -(Engine_Input) * Current_Engine_Power;
      }
    }
  }
}

من نمیدونم خب مشکل این کجاست تو ادیتور درسته ها بیلد میگیرم سرعت دور موتور 1/3 میشه

پاسخ: مشکل کاهش سرعت بیلد در یکی از کد ها 4 ماه, 2 هفته پیش #138708

 • 0M1D
 • آفلاین
 • کاربر همیشگی سایت
 • ارسال: 184
 • دریافت تشكر: 115
amirsafari نوشته:
0M1D نوشته:
amirsafari نوشته:
سلام
تو یونیتی کد دور موتور ماشین رو دادم
تو یونیتی حدود 3 برابر سریعتر از داخل بیلد انجام میشه دلیلش رو کسی میدونه ؟


فکر میکنم مشکل یکی از این ها باشه نحوه استفاده از دو تابع Update و FixedUpdate و همچنین Time.timeScale و Time.deltaTime و در اخر تعداد فریم بر ثانیه باشه که همشون باهم در ارتباطن


using System.Collections;
using System.Collections.Generic;
using UnityEngine;


public enum DriveType
{
  Front_Drive,Rear_Drive,Both_Drive
}
public class Car_Physics : MonoBehaviour
{
  [Header("Car Setup")]
  [Space(3)]
  public WheelCollider[] Wheel_Colliders;
  public Transform[] Wheel_Transfroms;
  public Vector3 Center_Of_mass;
  public DriveType Drive_Type;
  [Header("Engine Setup")]
  [Space(3)]
  public float Max_Engine_Power = 1000f;
  public float Min_Engine_Power = 2000f ;
  public float Max_Power_RPM = 4500f;
  [Header("Sound Setup")]
  [Space(3)]
  public float Min_Pitch;
  public float Max_Pitch;
  public AudioSource Car_Idle;
  public AudioSource Car_Gas;
  [Header("Engine RPM Setup")]
  [Space(3)]
  public float Max_RPM;
  public float Min_RPM;
  public float Min_CutOff_RPM;
  public GameObject RPM_UI_Neddle;
  public GameObject[] RPM_UI_Neddle_Colors;
  public float Max_Needle_Rotation;
  public float Min_Needle_Rotation;
  public float Min_Launch_RPM;
  public float Max_Launch_RPM;
  public float Engine_Stopper_Speed;
  public float Engine_Torque_Speed;
  [HideInInspector]public float Engine_Input;
  [HideInInspector] public float Steer_Input;
  [HideInInspector] public float CurrentRPM;
  float Current_Engine_Power;
  [Header("Private")]
  [Space(3)]
  int Current_Gear;
  static float t = 0.0f;
  bool CutOffed;
  void Start()
  {
    transform.GetComponent<Rigidbody>().centerOfMass = Center_Of_mass;
    Current_Gear = 0;
    CurrentRPM = 1000f;
  }
  void Update()
  {
    Input_System();
    Wheel_Align();
    Set_Needle_Rotation();
    if (Current_Gear == 0)
    {
      RPM_N();
    }
    Engine();
  }
  void RPM_N()
  {
    if(Current_Gear ==0)
    {
      if(Engine_Input > 0 )
      {
        if (CurrentRPM < Max_RPM - 10 && !CutOffed)
        {
          CurrentRPM += (CurrentRPM / Engine_Torque_Speed);
        }
        else
        {
          CutOffed = true;
          if(CutOffed && CurrentRPM >= Min_CutOff_RPM)
          {
            CurrentRPM -= (CurrentRPM / Engine_Stopper_Speed);
          }
          else
          {
            CutOffed = false;
          }
        }
      }
      else
      {
        if(CurrentRPM> Min_RPM + 50 ) { 
        CurrentRPM -= (CurrentRPM / Engine_Stopper_Speed);
        }
        else
        {
          Mathf.LerpAngle(CurrentRPM, Min_RPM, t);
        }
      }
      float Multiplier = (CurrentRPM - Min_RPM) / (Max_RPM - Min_RPM);
      if (Engine_Input > 0 || !CutOffed)
      {
        Car_Idle.volume = (1 - (Multiplier))/2;
        Car_Gas.volume = Multiplier;
        Car_Idle.pitch = Multiplier * (Max_Pitch - Min_Pitch) + Min_Pitch;
        Car_Gas.pitch = Multiplier * (Max_Pitch - Min_Pitch) + Min_Pitch;
      }
      else
      {
        Car_Idle.volume = (1 - (Multiplier))/2;
        Car_Gas.volume = Multiplier;
        Car_Idle.pitch = Multiplier * (Max_Pitch - Min_Pitch) + Min_Pitch;
        Car_Gas.pitch = Multiplier * (Max_Pitch - Min_Pitch) + Min_Pitch;
      }
    }
    if (Min_Launch_RPM < CurrentRPM &&CurrentRPM< Max_Launch_RPM)
    {
      RPM_UI_Neddle_Colors[0].SetActive(false);
      RPM_UI_Neddle_Colors[1].SetActive(true);
    }
    else
    {
      RPM_UI_Neddle_Colors[1].SetActive(false);
      RPM_UI_Neddle_Colors[0].SetActive(true);
    }
    
 }
  
  void Wheel_Align()
  {
    for (int a=0;a< Wheel_Colliders.Length; a++)
    {
      Quaternion quat;
      Vector3 position;
      Wheel_Colliders[a].GetWorldPose(out position, out quat);
      Wheel_Transfroms[a].transform.position = position;
      Wheel_Transfroms[a].transform.rotation = quat;
    }
  }
  void Input_System()
  {
    Engine_Input = Input.GetAxis("Vertical");
    Steer_Input = Input.GetAxis("Horizontal");
  }
  void Set_Needle_Rotation()
  {
    float Multiplier = ((CurrentRPM - Min_RPM) / (Max_RPM - Min_RPM));
    RPM_UI_Neddle.transform.localEulerAngles = new Vector3(0, 180, ((Multiplier*(Max_Needle_Rotation-Min_Needle_Rotation)))+Min_Needle_Rotation);
  }
  public void put_In_Gear()
  {
    Current_Gear = 1;
  }
  void Engine()
  {
    if(Current_Gear > 0 && CurrentRPM > Max_Power_RPM) 
    {
      Current_Engine_Power = (1 - ((Max_Power_RPM - CurrentRPM) / (Max_Power_RPM))) * (Max_Engine_Power - Min_Engine_Power) + Min_Engine_Power;
    }
    if(Current_Gear>0 && CurrentRPM < Max_Power_RPM)
    {
      Current_Engine_Power = ((CurrentRPM - Min_RPM) / (Max_Power_RPM - Min_RPM)) * (Max_Engine_Power - Min_Engine_Power) + Min_Engine_Power;
    }
    if (Current_Gear > 0)
    {
      if (Drive_Type == DriveType.Front_Drive)
      {
        Wheel_Colliders[0].motorTorque = -(Engine_Input) * Current_Engine_Power;
        Wheel_Colliders[1].motorTorque = -(Engine_Input) * Current_Engine_Power;
      }
      if (Drive_Type == DriveType.Rear_Drive)
      {
        Wheel_Colliders[2].motorTorque = -(Engine_Input) * Current_Engine_Power;
        Wheel_Colliders[3].motorTorque = -(Engine_Input) * Current_Engine_Power;
      }
      if (Drive_Type == DriveType.Both_Drive)
      {
        Wheel_Colliders[0].motorTorque = -(Engine_Input) * Current_Engine_Power;
        Wheel_Colliders[1].motorTorque = -(Engine_Input) * Current_Engine_Power;
        Wheel_Colliders[2].motorTorque = -(Engine_Input) * Current_Engine_Power;
        Wheel_Colliders[3].motorTorque = -(Engine_Input) * Current_Engine_Power;
      }
    }
  }
}

من نمیدونم خب مشکل این کجاست تو ادیتور درسته ها بیلد میگیرم سرعت دور موتور 1/3 میشهبجای این تابع
void Update() 
این تابع رو جایگزین بفرمایید
void FixedUpdate () 
و بجایی این تابع
void Start ()
از این تابع استفاده نمایید
void Awake ()
ببین ردیف میشه باز اگه مشکل داشت بگو با کمک همه بچه های انجمن و اساتید که حرفه ای هستن حل کنیم مشکل رو

راستی کد رو خودت نوشتی ؟ میتونی بری کد های نمونه های اماده رو ببنی با کد خودت مقایسه کنی شاید این بهترین راه باشه

ویرایش : الان کد های RCC رو دیدم هم از FixedUpdate استقاده کرده بود هم از Update باید بدونی کجا ازشون استفاده کنی دقیقا
ولی تابع Start نداشت و فقط Awake که درستشم همینه
آخرین ویرایش: 4 ماه, 2 هفته پیش ارسال توسط 0M1D.

پاسخ: مشکل کاهش سرعت بیلد در یکی از کد ها 4 ماه, 2 هفته پیش #138709

 • amirsafari
 • آفلاین
 • كاربر فعال
 • ارسال: 688
 • دریافت تشكر: 522
0M1D نوشته:
amirsafari نوشته:
0M1D نوشته:
amirsafari نوشته:
سلام
تو یونیتی کد دور موتور ماشین رو دادم
تو یونیتی حدود 3 برابر سریعتر از داخل بیلد انجام میشه دلیلش رو کسی میدونه ؟


فکر میکنم مشکل یکی از این ها باشه نحوه استفاده از دو تابع Update و FixedUpdate و همچنین Time.timeScale و Time.deltaTime و در اخر تعداد فریم بر ثانیه باشه که همشون باهم در ارتباطن


using System.Collections;
using System.Collections.Generic;
using UnityEngine;


public enum DriveType
{
  Front_Drive,Rear_Drive,Both_Drive
}
public class Car_Physics : MonoBehaviour
{
  [Header("Car Setup")]
  [Space(3)]
  public WheelCollider[] Wheel_Colliders;
  public Transform[] Wheel_Transfroms;
  public Vector3 Center_Of_mass;
  public DriveType Drive_Type;
  [Header("Engine Setup")]
  [Space(3)]
  public float Max_Engine_Power = 1000f;
  public float Min_Engine_Power = 2000f ;
  public float Max_Power_RPM = 4500f;
  [Header("Sound Setup")]
  [Space(3)]
  public float Min_Pitch;
  public float Max_Pitch;
  public AudioSource Car_Idle;
  public AudioSource Car_Gas;
  [Header("Engine RPM Setup")]
  [Space(3)]
  public float Max_RPM;
  public float Min_RPM;
  public float Min_CutOff_RPM;
  public GameObject RPM_UI_Neddle;
  public GameObject[] RPM_UI_Neddle_Colors;
  public float Max_Needle_Rotation;
  public float Min_Needle_Rotation;
  public float Min_Launch_RPM;
  public float Max_Launch_RPM;
  public float Engine_Stopper_Speed;
  public float Engine_Torque_Speed;
  [HideInInspector]public float Engine_Input;
  [HideInInspector] public float Steer_Input;
  [HideInInspector] public float CurrentRPM;
  float Current_Engine_Power;
  [Header("Private")]
  [Space(3)]
  int Current_Gear;
  static float t = 0.0f;
  bool CutOffed;
  void Start()
  {
    transform.GetComponent<Rigidbody>().centerOfMass = Center_Of_mass;
    Current_Gear = 0;
    CurrentRPM = 1000f;
  }
  void Update()
  {
    Input_System();
    Wheel_Align();
    Set_Needle_Rotation();
    if (Current_Gear == 0)
    {
      RPM_N();
    }
    Engine();
  }
  void RPM_N()
  {
    if(Current_Gear ==0)
    {
      if(Engine_Input > 0 )
      {
        if (CurrentRPM < Max_RPM - 10 && !CutOffed)
        {
          CurrentRPM += (CurrentRPM / Engine_Torque_Speed);
        }
        else
        {
          CutOffed = true;
          if(CutOffed && CurrentRPM >= Min_CutOff_RPM)
          {
            CurrentRPM -= (CurrentRPM / Engine_Stopper_Speed);
          }
          else
          {
            CutOffed = false;
          }
        }
      }
      else
      {
        if(CurrentRPM> Min_RPM + 50 ) { 
        CurrentRPM -= (CurrentRPM / Engine_Stopper_Speed);
        }
        else
        {
          Mathf.LerpAngle(CurrentRPM, Min_RPM, t);
        }
      }
      float Multiplier = (CurrentRPM - Min_RPM) / (Max_RPM - Min_RPM);
      if (Engine_Input > 0 || !CutOffed)
      {
        Car_Idle.volume = (1 - (Multiplier))/2;
        Car_Gas.volume = Multiplier;
        Car_Idle.pitch = Multiplier * (Max_Pitch - Min_Pitch) + Min_Pitch;
        Car_Gas.pitch = Multiplier * (Max_Pitch - Min_Pitch) + Min_Pitch;
      }
      else
      {
        Car_Idle.volume = (1 - (Multiplier))/2;
        Car_Gas.volume = Multiplier;
        Car_Idle.pitch = Multiplier * (Max_Pitch - Min_Pitch) + Min_Pitch;
        Car_Gas.pitch = Multiplier * (Max_Pitch - Min_Pitch) + Min_Pitch;
      }
    }
    if (Min_Launch_RPM < CurrentRPM &&CurrentRPM< Max_Launch_RPM)
    {
      RPM_UI_Neddle_Colors[0].SetActive(false);
      RPM_UI_Neddle_Colors[1].SetActive(true);
    }
    else
    {
      RPM_UI_Neddle_Colors[1].SetActive(false);
      RPM_UI_Neddle_Colors[0].SetActive(true);
    }
    
 }
  
  void Wheel_Align()
  {
    for (int a=0;a< Wheel_Colliders.Length; a++)
    {
      Quaternion quat;
      Vector3 position;
      Wheel_Colliders[a].GetWorldPose(out position, out quat);
      Wheel_Transfroms[a].transform.position = position;
      Wheel_Transfroms[a].transform.rotation = quat;
    }
  }
  void Input_System()
  {
    Engine_Input = Input.GetAxis("Vertical");
    Steer_Input = Input.GetAxis("Horizontal");
  }
  void Set_Needle_Rotation()
  {
    float Multiplier = ((CurrentRPM - Min_RPM) / (Max_RPM - Min_RPM));
    RPM_UI_Neddle.transform.localEulerAngles = new Vector3(0, 180, ((Multiplier*(Max_Needle_Rotation-Min_Needle_Rotation)))+Min_Needle_Rotation);
  }
  public void put_In_Gear()
  {
    Current_Gear = 1;
  }
  void Engine()
  {
    if(Current_Gear > 0 && CurrentRPM > Max_Power_RPM) 
    {
      Current_Engine_Power = (1 - ((Max_Power_RPM - CurrentRPM) / (Max_Power_RPM))) * (Max_Engine_Power - Min_Engine_Power) + Min_Engine_Power;
    }
    if(Current_Gear>0 && CurrentRPM < Max_Power_RPM)
    {
      Current_Engine_Power = ((CurrentRPM - Min_RPM) / (Max_Power_RPM - Min_RPM)) * (Max_Engine_Power - Min_Engine_Power) + Min_Engine_Power;
    }
    if (Current_Gear > 0)
    {
      if (Drive_Type == DriveType.Front_Drive)
      {
        Wheel_Colliders[0].motorTorque = -(Engine_Input) * Current_Engine_Power;
        Wheel_Colliders[1].motorTorque = -(Engine_Input) * Current_Engine_Power;
      }
      if (Drive_Type == DriveType.Rear_Drive)
      {
        Wheel_Colliders[2].motorTorque = -(Engine_Input) * Current_Engine_Power;
        Wheel_Colliders[3].motorTorque = -(Engine_Input) * Current_Engine_Power;
      }
      if (Drive_Type == DriveType.Both_Drive)
      {
        Wheel_Colliders[0].motorTorque = -(Engine_Input) * Current_Engine_Power;
        Wheel_Colliders[1].motorTorque = -(Engine_Input) * Current_Engine_Power;
        Wheel_Colliders[2].motorTorque = -(Engine_Input) * Current_Engine_Power;
        Wheel_Colliders[3].motorTorque = -(Engine_Input) * Current_Engine_Power;
      }
    }
  }
}

من نمیدونم خب مشکل این کجاست تو ادیتور درسته ها بیلد میگیرم سرعت دور موتور 1/3 میشهبجای این تابع
void Update() 
این تابع رو جایگزین بفرما
void FixedUpdate () 
و بجایی این تابع
void Start ()
از این تابع استفاده بنما
void Awake ()
ببین ردیف میشه باز اگه مشکل داشت بگو با کمک همه بچه های انجمن و اساتید که حرفه ای هستن حل کنیم مشکل رو

راستی کد رو خودت نوشتی ؟ میتونی بری کد های نمونه های اماده رو ببنی با کد خودت مقایسه کنی شاید این بهترین راه باشه

بله کد کار منه
ممنون از راهنمایی
 • صفحه:
 • 1
زمان ایجاد صفحه: 0.16 ثانیه

جدیدترین آثار ارسالی در گالری

تبلیغات
تبلیغات

جدیدترین ارسالهای تالارگفتگو