آموزشها با برچسب: Stretch در مایا

ایجاد Stretch در ریگ Maya

ایجاد Stretch در ریگ Maya

  • آموزش ایجاد تکنیک Stretch برای ریگینگ در نرم افزار Maya
  • مدرس: امین صادقوند
  • زبـــان : فارسی
  • زمــان : 15 دقیقه
  • کیفیت: 720p - HD
  • Autodesk Maya